Dorpsraad-Baardegem sponsors

Detail project : NAAMPLAATJES OP HET KERKHOF


Werkgroep :dienstverlening
Startdatum :17/06/2021
Einddatum :31/12/2022
Aantal stappen :0
Documenten :Bekijk bestand naambordje kerkhoven 10 februari 2020 PDF interactief.pdf
Vragen of opmerkingen :contacteer ons
Omschrijving :

Als sinds 2014 zijn vertegenwoordigers van de Baardegemse Dorpsraad bij de bevoegde Schepen van de stad Aalst aan het ijveren om naamplaatjes te laten aanbrengen op een gedenksteen of -zuil naast de strooiweide op de begraafplaats in Baardegem en in uitbreiding ook op alle Aalsterse begraafplaatsen. In ons laatste contructieve gesprek hierover op 26 mei 2021 met de huidige bevoegde Schepen, Mevrouw Caroline De Meerleer, werd ons voor de eerste keer geantwoord dat ook Aalst overgaat tot vrijblijvend plaatsen van naamplaatjes aan de strooiweides op de Aalsterse begraafplaatsen maar dat eerst nog een administratieve molen dient doorlopen te worden voordat men dit via de nodige formele beslissingen in voege kan brengen. Waar een wil is, is een weg. We hopen dat de bevoegde dienst woord houdt en het dossier daadwerkelijk verder op de rails zet. Het zou mooi zijn mocht het dossier kunnen landen tegen november 2021, de maand bij uitstek om onze overledenen te gedenken.

In bijlage daat het aanvraagdossier dat we aan de stad Aalst bezorgd hebben. We hebben een onderzoek gevoerd naar wat er gangbaar is op de begraafplaatsen van de gemeenten rond Groot Aalst en op de begraafplaatse, van enkele grote steden.

    Dorpsraad-Baardegem sponsors