Dorpsraad-Baardegem sponsors

Alle nieuws

SEPTEMBER 2023

www.dorpsbelangen.be.

-We hebben tijdends de zomermaanden gepoogd weer een en ander in beweging te krijgen in Baardegem. Bepaalde kapelletjes dienden weer wat opgeknapt te worden. De stad Aalst kon ertoe worden bewogen om de Ritakapel weer wit te schilderen. De Dorpsraad kocht verf aan om het wit kapelletje in de Melkspinde van een nieuwe verflaag te voorzien (we kregen ook nog wat materiaal van schildersbedrijf Callaert waarvoor dank) en er werd actie ondernomen om ook te kapel in de Rampelberg wat van zijn oude glorie weer te geven. De kapel in de Cassestraat werd ondertussen ook door vrijwilligers geschilderd. Het dossier van de schade aan de Barbarakapel wordt verder opgevolgd en indien nodig zullen we verder aandringen op een sneller herstel. Wat betreft de Margrietkapel,waar ook wat werk aan is, werd onderzoek verricht inzake wie eigenaar is of kan worden.

 

-Het stadsbestuur werd nogmaals gecontacteerd inzake het ontbreken van verkeersborden en spiegels. Men ging het nog eens bekijken. Onze nota van april werd nogmaals overgemaakt.

 

- We delen graag ook even mee dat het woonzorgcentrum nog op zoek is naar mensen die af en toe, als vrijwilliger, een handje willen toesteken. Er zijn tal van taakjes die je er kan vervullen: een wandeling maken met een van de ouderen, samen knutselen, helpen in de tuin, kleine IT-projecten tot een goed einde brengen....Interesse spring dan even binnen en vraag naar de directrice Ann De Backer.

 

- Na onze geslaagde zomerwandeling voorzien we binnenkort ook een herfstwandeling met natuurgidsen (hierover later meer, maar hou 29 oktober 2023 al vrij).

 

- De vredesboomsite zal de komende weken verder worden opgeruimd en voorzien van planten.

 

- Het stadsbestuur werd ook gevraagd om afgestorven bomen te vervangen en werd gewezen op de mogelijkheid om op bepaalde plaatsen extra groen te voorzien.

    

 
Meer nieuws
Dorpsraad-Baardegem sponsors