Dorpsraad-Baardegem sponsors

Projecten


Prachtige zuil op onze Parking Molens Fies
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving :

De kers op de taart : prachitge zuil op onze Parking Molens Fies !

 Kom meer te weten ...


Zwerfvuilophaling
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Zwerfvuilophaling : iedereen welkom

 Kom meer te weten ...


1 april 2024
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

De Aalsterse deelgemeenten willen uit de fusie !

zie bijlage

 Kom meer te weten ...


BEZOEK AAN BAARDEGEMSE IMKER
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Op 21 april 2024 wordt een geleid bezoek georganiseerd aan onze Baardegemse imker.

Meer uitleg in bijlage

 Kom meer te weten ...


NATUURWANDELING
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

Op 29 oktober 2023 organiseerde de Dorpsraad Baardegem een natuurwandeling rond Kravaalbos onder begeleiding van lokale natuurgidsen.  zie bijlagen

 Kom meer te weten ...


GARAGEVERKOOP
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Wij organiseren op 10 september 2023 van 8 tot 17 h samen met Moorsel: GARAGEVERKOOP in alle straten van beide deelgemeenten !

Voor alle details : zie bijlage en facebook :  Kom meer te weten ...ZWERFVUIL OPHALEN 1 MEI 2023
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

Op 1 mei iedereen present voor de zwerfvuilophaling  !

 Kom meer te weten ...


NATUURWEEKEND LENTE 2023
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

Op 30 april en 1 mei 2023 organiseert de dorpsraad een natuurweekend :

30 april 20023 : LENTEWANDELING met 2  lokale gidsen, duur ongeveer 2 uur, VERPLICHT INSCHRIJVEN OP VOORHAND !  Kom meer te weten ...De Teletijdmachine
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Zondag 3 september 2022 : Wandeling met de Teletijdmachine van Professor BARABAS : zie bijlage

 Kom meer te weten ...


Welkoms en informatiebrochure
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Welkom aan aan onze nieuwe dorpsgenoten : hier vindt U zes bladzijden informatie nuttig en nodig om snel op de hoogte te zijn over het reilen en zeilen in uw  Kom meer te weten ...Krantje nr 3
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Krantje 3 van april 2022 met nieuws over de zwerfvuilinzameling, verkeerssituatie in onze dorpskern en inhuldiging van de kapel in de Eerdegemstraat

 Kom meer te weten ...


Renovatie Kapel Spoorstraat
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving :

Dit kapelletje heeft hulp nodig : wie wil bijdragen aan de bekostiging van de restauratie kan een bedrag overmaken op de rekening van de Dorpsraad  BE03 1030 4960 7484. Wij  Kom meer te weten ...Krantje nr 2
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Het krantje lees je in bijlage

 Kom meer te weten ...


WINTERVERTELLINGEN
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Affiche in bijlage

 Kom meer te weten ...


Kunstoevers
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

In samenwerking met Stad Aalst heeft de dorpsraad meegedaan aan de workshop : er is een bank bekleed met een soort waterbestendig tafellaken. De bank is gans de zomer te  Kom meer te weten ...De Dorpskrant van de dorpsraad
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

De digitale versie van ons dorpskrantje kan je hier onbeperkt herlezen.

 Kom meer te weten ...


DE VERKEERSVEILIGHEID IN ONS DORP
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Beste dorpsgenoten,

De dorpsraad heeft reeds heel wat inspanningen gedaan om de veiligheid in ons "nieuw" dorp te verhogen : nu is het aan jullie beurt ! In de brief in  Kom meer te weten ...NAAMPLAATJES OP HET KERKHOF
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Als sinds 2014 zijn vertegenwoordigers van de Baardegemse Dorpsraad bij de bevoegde Schepen van de stad Aalst aan het ijveren om naamplaatjes te laten aanbrengen op een gedenksteen of -zuil  Kom meer te weten ...KAPELLETJESWANDELINGEN
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving :

De kapelletjeswandelingen uit 2014 zijn volledig vernieuwd en aangepast aan de huidige toestand.

In bijlage de drie wandelingen :

- de eerste wandeling is 2 km blauwe pijl

- de tweede wandeling is  Kom meer te weten ...KIJKBOEK BAARDEGEM
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving :

Een fantastisch werk van enkele mensen van de dorpsraad i

 

 Kom meer te weten ...


ZWERFVUILOPHALING 2021
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

Een nooit gezien succes : 42 vrijwilligers hebben zich aangeboden. Achteraf werd er gezord voor een corona-meeneem wafel !

Bedankt iedereen en graagtot volgend jaar.

 Kom meer te weten ...


Wij laten ons patrimonium niet in de steek
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving :

De kapelletjes en ons Vonckske worden regelmatig opgefrist.

In het centrum vanons dorp hebben we een Vredesboom geplant.

 Kom meer te weten ...


Erfgoed Baardegem fotowedstrijd
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Programma en het reglement van de fotowedstrijd  voor de Erfgoeddag Baardegem 2019

 Kom meer te weten ...


Ontmoetingsavond voor onze vrijwilligers
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Kijk maar eens hier :

 Kom meer te weten ...


ZWERFVUILOPHALING 2019
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

Iedereen welkom !

 Kom meer te weten ...


Reanimeren en Defibrilleren
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Hier vindt je meer info : (link hieronder kopiëren en plakken in je webbrowser)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212738516997500&set=gm.1578258885629948&type=3&theater

Aan te raden voor alle leeftijden

 Kom meer te weten ...


Inhuldiging Fietspad Melkspinde
Werkgroep : wegen
Korte omschrijving :

Het fietspad naar Opwijk is afgewerkt ! Op 3 juni 2018 voorzien we de inhuldiging van de Molenwegroute. Afspraak op het dorpsplein vanaf 14.00 uur voor een  Kom meer te weten ...Automatische externe defibrilator
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Op een aantal goed gekozen plaatsen zijn er AED toestellen geplaatst. Een automatische externe defibrilator kan levens redden : een AED is een toestel dat een electrische schok aan het  Kom meer te weten ...Buurt Informatie Netwerk BIN
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Ingevolge een nieuwe inbrakengolf in ons dorp geven wij in bijlage alle info van de Stad Aalst over het oprichten van een Buurt Informatie Netwerk.

 Kom meer te weten ...


Woonzorgcentrum
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

De werken aan het woon- en zorgcentrum in ons dorp schieten nu goed op ! Onlangs werd het hoogste punt van de gebouwen bereikt en werd naar goede traditie werd  Kom meer te weten ...Lindenhoeve
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving :

Op 25 oktober 2017 om 19.00 h is er een info-moment inzake het project Lindenhoeve. Dit zal doorgaan in de polyvalente zaal. Een toelichting zal worden verstrekt door een vertegenwoordiger  Kom meer te weten ...Leuningen aan de trappen van de kerk
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Door bemiddeling van de Dorpsraad zijn er nu links en rechts van de trappen van de kerk degelijke leuningen geplaatst. Goede zaak én het oogt nog mooi ook !

 Kom meer te weten ...


Zet Baardegem in de bloemen
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

In alle straten waar je ons dorp binnen rijdt staan prachtige bloembakken, ter beschikking gesteld door de Stad Aalst en onderhouden door onze vrijwilligers : prachtig resultaat !

 Kom meer te weten ...


Spiegel Bieseweide
Werkgroep : wegen
Korte omschrijving :

Tientallen emails en vergaderingen hebben het mogelijk gemaakt : voor de veiligheid van ons dorp is er een spiegel geplaatst in de Bieseweide !

 Kom meer te weten ...


Perkjes Melkspinde
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

Vele (vuile) handen maken het plantsoenwerk licht !

 Kom meer te weten ...


Postbus aan de kerk
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Zelfs kleine details worden verbeterd door de leden van de Dorpsraad met dank aan Bpost

 Kom meer te weten ...


Loereman
Werkgroep : leefmilieu
Korte omschrijving :

Plant een boompje en zaai wilde bloemenpracht voor onze bijtjes

 Kom meer te weten ...


Baardegem bevlagd
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Tijdens de kermis toonden tientallen vlaggen de samenhorigheid van onze inwoners

 Kom meer te weten ...


Inhuldiging Barbarakapel
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving :

Plechtige inhuldiging in aanwezigheid van talrijke toehoorders, schepenen en de burgemeester : een geslaagde renovatie ! 

 Kom meer te weten ...


Wandeling
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

De Baardegemse Dorpsraad heeft een wandeling uigestippeld langsheen de verschillende kapelletjes  in Baardegem. In bijlage is een document voorzien dat u kan printen en dat u de mogelijkheid  Kom meer te weten ...Lokale dienstverlening stad Aalst
Werkgroep : dienstverlening
Korte omschrijving :

Lokale dienstverlening stad Aalst

 

Vele dorpsgenoten stelden ons reeds de vraag of ambtenaren van de stad Aalst niet een aantal uur per week naar Baardegem zouden kunnen komen teneinde bepaalde administratieve  Kom meer te weten ...Woon- en zorgcentrum Baardegem
Werkgroep : patrimonium
Korte omschrijving : Het Aalsterse OCMW opteert ervoor om haar ouderenzorgbeleid lokaal te verankeren. Om dit te realiseren werd het concept van de zorgcirkels uitgewerkt. Groot Aalst werd opgedeeld in vier gebieden (de zorgcirkels): 1.  Kom meer te weten ...

Dorpsraad-Baardegem sponsors