Dorpsraad-Baardegem sponsors

Detail project : Lokale dienstverlening stad Aalst


Werkgroep :dienstverlening
Startdatum :23/05/2013
Einddatum :23/05/2015
Vragen of opmerkingen :contacteer ons
Omschrijving :

Lokale dienstverlening stad Aalst

 

Vele dorpsgenoten stelden ons reeds de vraag of ambtenaren van de stad Aalst niet een aantal uur per week naar Baardegem zouden kunnen komen teneinde bepaalde administratieve diensten lokaal aan te bieden. Hierbij werd meermaals verwezen naar de problemen die oudere, niet zo mobiele, personen hebben om zich administratief in regel te stellen.

 

Uit de gespreken die we de voorbije maanden hadden met de burgemeester en de schepenen van Aalst leren we dat zij het niet realistisch achten om opnieuw in de verschillende deelgemeenten een vorm van permanente administratieve dienstverlening op te starten, waarbij ambtenaren op vaste dagen aanwezig zijn. Hierbij wordt verwezen naar het gebrek aan financiële middelen en het feit dat er ook tal van technische obstakels zijn.

 

Dit betekent evenwel niet dat personen die omwille van hun leeftijd of gezondheidssituatie niet in de mogelijkheid zijn om zich naar Aalst te begeven volledig aan hun lot worden overgelaten. Zij kunnen beroep doen op de mogelijkheid om een ambtenaar van de stad Aalst bij hen te laten langskomen.Dienst Gezin
Werf 9 
9300 Aalst
tel. 053 73 22 15

  • is een onthaaldienst waar men terecht kan met administratieve zaken en praktische problemen.
  • is contactpersoon tussen de verschillende diensten van het stadhuis.
  • is contactpersoon tussen de diensten van het OCMW.

 

Dorpsraad-Baardegem sponsors