MEI 2024

 

 

 

-We kregen, na maanden aandringen, toch wat antwoorden op onze vragen inzake maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

 

Het stadsbestuur van Aalst geeft aan geen nieuwe spiegels te willen plaatsen op gevaarlijke punten in Baardegem omdat het vreest dat indien deze spiegels aangedampt of stuk zouden zijn en er een ongeval zou gebeuren het bestuur aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Wij begrijpen uit dit antwoord dat het stadsbestuur het nemen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen waarbij gewonden en doden kunnen vallen ondergeschikt vindt aan een aansprakelijkheidsrisico. De bevoegde schepen kon niet antwoorden op de vraag waarom er op bepaalde locaties dan wel spiegels staan.

 

Er wordt erkend dat er sedert twee jaar een probleem is met het parkeerregime op het einde van de Rampelberg. Langs één straatzijde staan borden beurtelings parkeren en langs de andere straatzijde staan palen zonder borden. Het wordt niet meer opportuun geacht om de ontbrekende borden beurtelings parkeren nog op te hangen, aangezien het beurtelings parkeren vanaf 2025 niet langer als parkeerregime wordt voorzien. Om de onduidelijkheid te laten ophouden zullen de borden die er wel hangen worden weggenomen. We hebben aangedrongen om dan toch een nieuw parkeerregime te voorzien, want als iedereen langs beide straatzijden parkeert is er geen doorkomen meer aan.

 

Het verkeersregime in de Europastraat (voorrangsregeling) wordt herbekeken. Hierbij zal aandacht gaan naar de zwakke weggebruiker (fietser).

 

Wie via de Langestraat in Affligem naar Baardegem rijdt komt nergens een bord bebouwde kom tegen, waardoor het voor velen niet duidelijk is hoe snel kan worden gereden. De bevoegde dienst heeft aangegeven dat een bord zal worden geplaatst.

 

De trage weg parallel met de Europastraat zal beter worden aangelegd. 

 

- De Dorpsraad heeft gerageerd op de vraag van het stadsbestuur inzake de plaatsing van een beweegbank. De door ons voorgestelde lokatie (achteraan in de tuin van het woonzorgcentrum naast de Molenwegroute) werd echter niet weerhouden. Er werd voor gekozen om de beweegbank in de tuin van de pastorie te plaatsen. Dit zal binnenkort gebeuren. De eerste beweegbank komt in Herdersem. 

 

- De voorzitter en de secretaris hebben een contract afgesloten met de stad Aalst, waardoor er een totem kan worden geplaatst aan de dorpsparking met verwijzing naar de vroegere molenaarsactiviteit.

 

- Er werd nogmaals aangedrongen om bomen die zijn afgestorven te vervangen (o.a. Opwijkstraat en achterzijde parking). Hopelijk kan dit tijdens het volgende plantseizoen. Er werd ook gevraagd plantvakken een invulling te geven (o.a. hoek Margrietstraat - Seepscherf). 

 

- Het ontbrekende stukje voetpad op de hoek van de Melkspinde en de N411 werd ondertussen gerealiseerd. Dank aan allen die hier, samen met ons, op hebben blijven aandringen.

 

- Dank aan de twintig vrijwilligers die op 1 mei onder een stralende lentezon Baardegem weer vrij maakten van al het zwerfvuil. De jaarlijkse grote actie en de inzet van velen die ook tijdens het jaar een stukje straat proper houden heeft tot gevolg dat er minder zwerfvuil is. Baardegem is daarmee een van de properste gemeenten. We rekenen volgend jaar op nog meer enthousiastelingen, zodat we ook wat extra kunnen doen.

 
Meer nieuws