MEI 2023

- We hadden contact met de klimaatcoach van de stad Aalst inzake de container aan het kerkhof. Deze is enkel bedoeld om de inhoud van de openbare vuilnisbakken op het kerkhof en het afval dat ontstaat door werken die worden uitgevoerd door stadsmedewerkers in te verzamelen. Deze container is dus niet bedoeld om personen die zelf iets willen opruimen op het kerkhof de mogelijkheid te bieden daar hun afval achter te laten (en de container is zeker niet bedoeld om huishoudelijk afval achter te laten). De container hoort steeds afgesloten te zijn. Aangezien hij reeds een aantal maal werd opengebroken zal er controle komen. Wie zwerfvuil wil verzamelen op of rond het kerkhof kan gebruik maken van de speciaal hiertoe voorziene witte zakken. Vrijwilligers van de Dorpsraad verzamelen regelmatig zwerfvuil en laten de witte zakken dan ophalen.

 

- We signaleerden tevens de kruising van de Bosstraat en de Melkspinde als hotspot inzake zwerfvuil zodat er meer controle kan komen. Indien je iemand zwervuil ziet storten noteer dan de nummerplaat en geef deze door aan de wijkagent.

 

- Het voetpad in Baardegem-Dorp, ter hoogte van CV Blindeman, werd op onze vraag hersteld. Dank aan de bevoegde diensten.

 

- De vredesboomsite werd door de voorzitter van de Dorpsraad en zijn echtgenote nog eens volledig opgeruimd en voorzien van nieuwe beplanting. 

 

- In de Mechelseweg werd nieuwe lavendel in de bloempot geplant.

 

- Deze maand verzamelen onze vrijwilligers sponsorgelden, zodat we Baardegem weer een heel jaar netjes kunnen houden en verbeterprojecten kunnen doorvoeren. Dank aan de zelfstandigen die een hart hebben voor Baardegem en dit laten zien door ons financieel bij te staan. U herkent ze door hun naamsvermelding op ons drukwerk en de banners op onze website.

 

- De algemeen directeur van de stad Aalst deelde ons mee dat onze voorstellen om de verkeersveiligheid in Baardegem te verbeteren onderzocht worden.

 
Meer nieuws