NOVEMBER 2022

 

- Wij herdenken onze gesneuvelde oorlogshelden. De Dorpsraad voorzag in een bloemetje aan het monument voor de gesneuvelden.

- De dorpsraad heeft een lijstje met vragen om een aantal zaken te regelen overgemaakt aan de stadsdiensten.

De gevraagde vervanging van de verkeerstekens bij het begin van de zone 30 in Baardegem-Dorp (kapotgereden) is ondertussen gebeurd. 

De afgestorven boom op de parking wordt dit plantseizoen vervangen(belofte van hoofd van de groendienst).

De wijkagent zal een paar onveilige situaties komen bekijken met het oog op een oplossing.

- De politie van de stad Aalst deelde ons mee dat zij graag een buurtinformatienetwerk (BIN) zouden opgericht zien in Baardegem. Hierover spoedig meer.

- De voorzitter van de Dorpsraad heeft reeds een aantal maal samengezeten met vertegenwoordigers van de andere deelgemeenten van Aalst met het oog op een gezamenlijk optreden richting de burgemeester en schepenen. Samen zijn we sterker. Het algemene gevoel is dat er weinig interesse is om vrijwilligers die allerlei zaken (willen) doen voor de deelgemeenten effectief te ondersteunen. Er zullen acties volgen om bepaalde tekortkomingen die niet opgelost raken onder de aandacht te brengen.

 
Meer nieuws